Digitalisering av industrin ökar vinsterna

2019-12-04

Som konsumenter är vi uppkopplade i stor utsträckning och snabba på att haka på nya trender. Inom industrin går det däremot något långsammare. Trots att fördelarna med digitalisering och uppkopplade enheter får allt mer utrymme är branschen ännu i startgroparna för denna utveckling. Beijer Electronics hjälper kunder att framtidssäkra sina verksamheter genom att brygga gapet mellan automationssystem och IT med digitala lösningar. På så vis får industrin möjlighet att använda digitaliseringens många fördelar och förvandla sin outnyttjade information till värdeskapande möjliggörare.

 

Industrin är en komplex bransch där förändringar övervägs noga. Driftstörningar kan bli otroligt mödosamt och kostsamt och något man vill undgå i högsta grad. Osäkerheten kring vad digitalisering innebär och hur data som skickas från maskinerna hanteras kan skapa viss oro. Dessa faktorer har i viss mån bidragit till att branschen är återhållsam till ny teknik med uppkoppling till molnet.

 

– Förr har fokus hos våra kunder legat på att optimera den enskilda maskinens funktionalitet. Idag är det viktigt att se till hela flödet och då måste man få tillgång till kritisk data från samtliga maskiner för att förstå hur de fungerar tillsammans och på så vis förstå hur produktionen kan göras mer effektiv, säger Axel Gustafson, Vice President Product Management på Beijer Electronics.

 

Datainsamling som första steg

Den fjärde industriella revolutionen med fokus på digitalisering har tydliggjort att data är en av de viktigaste tillgångarna för vidareutveckling och det finns värdefull information att samla in om ens anläggning och processer i all teknisk utrustning som kör.

 

– För företag som är i början av sin digitala resa är det första steget att samla in data som genereras i ens maskin, förklarar Axel Gustafson. Det är genom data man skaffar sig insikter som kan generera nya affärsmodeller och hjälpa verksamheten att anpassa sin produkt efter kundernas föränderliga behov. Beijer Electronics nylanserade cloud-lösning acirro+ ger kunderna möjlighet att koppla upp befintliga och nya system till molnet för att påbörja sin datainsamling och analys.

 

Stänger gapet mellan OT och IT

Idag är den operativa tekniken (OT) och IT ofta separata system i en verksamhet med olika organisatoriska ansvarsområden och begränsat informationsutbyte däremellan. Digitalisering är svaret på att stänga det gapet och för att skapa grund för förståelse, effektivisering och optimering.

– En annan fördel med digitalisering är att du får tillgång till data på mobila enheter utan att vara på plats. Du kan enkelt dela information i realtid mellan personer och funktioner.

 

Säkerhet i fokus

Ofta när det pratas om cloud-lösningar inom industrin ligger säkerhet högt upp på agendan. Det

som kan upplevas som ett orosmoment är att data lagras i molnet. Dagens lösningar ger dock ingen anledning till oro, utan har en väldigt hög säkerhetsnivå som inte riskerar maskinernas huvudsakliga funktionalitet, menar Axel Gustafson.

 

– Det är viktigt att våra kunder känner sig trygga i att deras data förvaltas i molnet på ett säkert sätt och därför har vi valt att samarbeta med Microsoft Azure som är välkända för att lägga stor vikt vid just datasäkerhet. 

 

– Cloudlösningen är ett tillägg till automationssystem som redan finns hos våra kunder och implementationen är enkel och säker. Vi vill hjälpa till att riva ner den upplevda barriären så att våra kunder kan anamma digitalisering snabbt och enkelt till en låg investering. Du ska inte behöva vara en IT-expert för att komma igång.

 

Tid för digitalisering är nu

Den fjärde industriella revolutionen drivs av värdet av att effektivisera och optimera processer, och nu finns tekniken tillgänglig som gör digitaliseringens alla fördelar möjlig.

 

– Det gäller att skaffa sig ett försprång, och det är dags att komma igång med att digitalisera sin anläggning. Tillgången till ens data kommer att öka effektiviteten och minska kostnaderna för våra kunder, avslutar Axel Gustafson, Vice President Product Management på Beijer Electronics.

 

Kontakt: axel.gustafson@beijerelectronics.com

 

Läs mer om Beijer Electronics cloud-lösning här