Kursinnehåll

Styrsystem Nexto med CODESYS/BCS Tools - grundkurs 3 dagar

Kursen vänder sig till dig som ska börja arbeta med styrsystemet Nexto.
Utbildningen behandlar både hårdvara och programmeringsverktyg.

Innehåll

• CODESYS programmeringsverktyg
• Användargränssnitt
• Strukturerat projekt, IEC 61131-3, Editors IL / LD / FBD / ST / SFC / CFC
• Variabler, lokala och globala variabler
• Övning mot hissimulator i datormiljö
• Operander och beräkningar
• Funktionsblock och bibliotek
• Diagnostik
• Projekt backup
• Allmänt Nexto: Genomgång hårdvara, Kommunikationsmöjligheter
• BCS Tools: Programstruktur och uppbyggnad, Genomgång IEC 61131-3 editor structurerad text (ST) 
• 
Nexto funktionsblock, Dataloggning, PID
• Bibliotekshantering/behörighet
• Kommunikation decentraliserade I/O
• Kommunikation HMI/SCADA
• Praktiska övningar
• Felsökning och diagnostik

Förkunskaper: För att delta i grundkursen behövs god datorvana. Kursen hålls på svenska, medan kurslitteratur och programvara är på engelska.

 

Programmeringsverktyg CODESYS - introduktionskurs 2 dagar

Introduktionskursen lär dig hantera programmeringsverktyget CODESYS

Innehåll

• Användargränssnitt
• Grundinstruktioner
• Strukturerat projekt, IEC 61131-3, Editors IL / LD / FBD / ST / SFC / CFC
• Variabler, lokala och globala variabler
• Övning mot hissimulator i datormiljö
• Tidskretsar och räknare
• Operander och beräkningar
• Funktionsblock och bibliotek
• Diagnostik
• Projekt backup
• Övningar med iX TxB SoftControl och Crevis I/O

Förkunskaper: För att delta i kursen behövs grundläggande kunskaper i PLC-programmering och programmeringsverktyget iX Developer (operatörsterminaler). Kursen hålls på svenska, medan kurslitteratur och programvara är på engelska.

Operatörspaneler - iX Developer - grundkurs 2 dagar

Grundkursen lär dig hantera iX operatörspaneler och utvecklingsverktyget iX Developer.

Innehåll

• Opertörspanelernas funktioner
• Utvecklingverktyget iX Developer och iX Runtime
• Objekt, statiska och dynamiska
• Objekt, media, pdf och Internet browser
• Drivrutiner
• Recepthantering
• Larm
• Säkerhet
• Datalogger/trender
• Script (presentation)
• DEMO-applikation
• Praktiskt arbete med iX Developer
• Simulering sker i datormiljö
Kursen hålls på svenska, kurslitteratur och programvara är på engelska.

Förkunskaper: För att delta i grundkursen behövs grundkunskaper om styrsystem och mycket god datorvana.
iX-certifiering – ett bevis på din kompetens
iX-certifiering delas ut till kunder som som nått en viss kunskapsnivå när det gäller iX Developer, iX operatörspaneler och teknik som är förknippade med dessa.

Operatörspaneler - iX Developer - avancerad 1 dag

Kursen vänder sig till dig som är erfaren iX Developer-programmerare och som vill lära sig mjukvaran på djupet.

Innehåll

• Opertörsterminalernas funktioner
• Visualization - Objects
• Alarm Client / Server
• Alarm Distribution
• Data Exchange
• Datalogger/Trend Dynamics
• Chart
• Audit Trail
• Report Generator
• Screen Alias
• Expressions
• Web Server
• OPC UA Client / Server
• Praktiskt arbete med iX Developer
• Simulering sker i datormiljö
• Genomgång varvas med praktiska uppgifter under hela kursen

Kursen hålls på svenska, medan kurslitteratur och programvara är på engelska.

Förkunskaper: Du har genomgått iX Developer Grundkurs eller har mycket goda kunskaper i iX Developer och mycket god datorvana.
iX-certifiering – ett bevis på din kompetens
iX-certifiering delas ut till kunder som som nått en viss kunskapsnivå när det gäller iX Developer, iX operatörspaneler och teknik som är förknippade med dessa. 

Operatörspaneler - C# (C sharp) - 1 dag

Kursen vänder sig till dig som är erfaren iX Developer-programmerare och som vill lära sig hur man kan bygga ut funktionerna i iX Developer med C#.

Innehåll

• Introduktion C# på iX-plattformen
• Händelsestyrd programmering
• Datatyper
• Jämförelser och loopar
• Metoder, funktioner och Scriptmoduler
• Tillgång till iX objekt
• Händelsehantering
• Praktiskt arbete med iX Developer
• Simulering sker i datormiljö
• Genomgång varvas med praktiska uppgifter under hela kursen
• Kursen hålls på svenska, medan kurslitteratur och programvara är på engelska.

Förkunskaper: Du har genomgått iX Developer Grundkurs eller har mycket goda kunskaper i iX Developer och mycket god datorvana.
iX-certifiering – ett bevis på din kompetens
iX-certifiering delas ut till kunder som som nått en viss kunskapsnivå när det gäller iX Developer, iX operatörspaneler och teknik som är förknippade med dessa.

 

Operatörspaneler - iX Developer certifiering - 1 dag

Att bli iX-certifierad är ett säkert sätt att visa att du behärskar iX Developer, iX operatörspaneler och teknik som är förknippade med dessa.
För att bli certifierad behöver du genomgå ett teoretiskt test där du har möjlighet att visa dina kunskaper om iX. Certifieringsfrågorna tar cirka två timmar och bygger på våra utbildningsprogram iX Grundkurs, iX Avancerad och iX C# (C-sharp). Efter certifieringen får du ett utbildningsbevis.
Vi rekommenderar att du går de tre utbildningsprogrammen, men om du känner att du redan har tillräckligt hög kunskapsnivå är du självklart välkommen att genomföra certifieringen direkt.

iX-certifieringen är öppen för alla medlemmar i våra partnerprogram: Basic och BiG

Frekvensomriktare BFI-tools - grundkurs 2 dagar

Lär dig optimera BFI frekvensomriktare och dess funktionalitet. Här lär du dig grunderna för att snabbt hitta rätt i parametreringen, kommunikation och funktioner för att nyttja din utrustning optimalt.

Innehåll

• Allmänt om asynkronmotorn
• Allmänt frekvensomriktare
• Frekvensomriktare BFI
• Kommunikation och programmeringmed våra olika PLC
• Praktiska övningar
• BFI-Tools mjukvara
• Olika funktioner bl.a. regleringsmetoder speed- och moment kontroll med pulsgivare
• Inbyggd PLC
• Felsökning

Förkunskaper: För att delta i grundkursen behövs god datorvana.

 

Anmäl dig nu!