Styrelse och revisor

Bo Elisson

Född 1950. Styrelseordförande, invald vid årsstämman 2017. Styrelseledamot sedan 2013.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Empower Oy i Finland.

Utbildning: Civilingenjör vid CTH, Göteborg

Arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet från ASEA/ABB, bland annat som affärsområdeschef för ABB Robotics. Tidigare ordförande i Flexlink AB och ADB Airfield Solutions i Belgien.

Innehav i Beijer Electronics Group AB: 20.000 aktier

Bo Elisson anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare.


Johan Wester

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2015.

Huvudsaklig sysselsättning: Investment Director på Stena Adactum.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Captum Group AB. Styrelseledamot i Midsona, S-Invest och Stena Renewable Energy.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi vid CTH.

Arbetslivserfarenhet: tidigare erfarenhet från Arthur D. Little, Accenture och Flexlink, i huvudsak inom verksamhetsområdena
Supply Chain Mangement, Strategi och Affärsutveckling.

Innehav i Beijer Electronics Group AB: 950 aktier inom familjen

Johan Wester anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess bolags-ledning men inte till större aktieägare.


Maria Khorsand

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2010.

Huvudsaklig sysselsättning: VD för SOS Alarm Sverige AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SLU Sveriges Lantbruksuniversitet.

Utbildning: Civilingenjör.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare olika direktörsbefattningar inom SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Ericsson, OMX Technology samt Dell Sweden AB.

Innehav i Beijer Electronics Group AB: Inget

Maria Khorsand anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare.


Ulrika Hagdahl

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2006.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i HiQ AB, Image Systems AB och Starbreeze AB.

Utbildning: Civilingenjör vid KTH, Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Grundare av Orc Software AB, tidigare bl.a. vd och styrelseledamot i bolaget.

Innehav i Beijer Electronics Group AB: 30.000 aktier via bolag.

Ulrika Hagdahl anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare.


Christer Öjdemark

Född 1951. Styrelseledamot sedan 2013.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Envac AB.

Utbildning: Civilingenjör vid LiU, Linköping

Arbetslivserfarenhet: Under många år verksam inom bl a BT Industries och Danfoss.

Innehav i Beijer Electronics Group AB: 15.000 aktier

Christer Öjdemark anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare.


Revisor

Revisionsbolag

Vid Beijer Electronics AB:s årsstämma den 27 april 2017 utsågs det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, Malmö, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Huvudansvarig revisor
Sofia Götmar-Blomstedt
Auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers.

 

Dokument för nedladdning (pdf).