Koncernledning

Per Samuelsson

VD och koncernchef. Född 1957.
Anställd sedan augusti 2015.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i BTJ Sverige AB samt styrelseuppdrag inom Aniagra och Priveq.
Innehav i Beijer Electronics Group AB: 20.000 aktier privat och via bolag


Joakim Laurén

CFO. Född 1963.
Anställd sedan 2016.
Innehav i Beijer Electronics Group AB: 8.000 aktier.


Tim Webster

Senior VP Human Resources. Född 1967.
Anställd sedan 2011.
Innehav i Beijer Electronics Group AB: 1.100 aktier.


Sven Knutsson

Senior VP Global Operations. Född 1964.
Anställd sedan 2013.
Innehav i Beijer Electronics Group AB: 7.000 aktier.


Lars-Ola Lundkvist

VD i Westermo. Född 1961.
Anställd sedan 2008.
Innehav i Beijer Electronics Group AB:  12.023 aktier.


Berndt Köhring

Senior VP Asia. Född 1965.
Anställd sedan 2011.
Innehav i Beijer Electronics Group AB: 3.430 aktier


Stefan Lager

Senior VP Europe and Americas. Född 1962.
Anställd sedan 2016.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bong AB.
Innehav i Beijer Electronics Group AB: 7.527 aktier.