2017-07-14

Kallelse till extra bolagsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 1 september 2017 kl 14.00 i bolagets lokaler i Malmö,  Stora Varvsgatan 13A, första våningen.


2017-07-06

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport januari-juni 2017

Beijer Electronics Group AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-juni 2017 fredagen den 14 juli 2017 kl 13.00.


2017-05-17

Namnbyte registrerat hos Bolagsverket

Vid årsstämman i Beijer Electronics AB (publ) i Malmö den 27 april 2017 fattades beslut om att ändra bolagets firma till Beijer Electronics Group AB (publ). Beslutet har registrerats hos Bolagsverket per den 16 maj 2017.


2017-04-28

Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Beijer Electronics årsstämma för verksamhetsåret 2016 ägde rum torsdagen den 27 april 2017. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.


2017-04-21

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport januari-mars 2017

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-mars 2017 torsdagen den 27 april 2017 kl 13.00.


2017-03-23

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö. 


2017-01-17

Telefonkonferens i samband med Bokslutskommuniké 2016

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin Bokslutskommuniké för 2016 fredagen den 27 januari 2017 kl 13.00.


2016-10-12

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport januari–september 2016

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-september 2016 torsdagen den 20 oktober 2016 kl 08.00.


2016-10-03

Valberedning utsedd i Beijer Electronics AB (publ)

Styrelseordföranden har, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, efter samråd med bolagets största aktieägare utsett en valberedning.


2016-06-30

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport januari-juni2016

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-juni 2016 torsdagen den 14 juli 2016 kl 13.00.


2016-04-27

Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Beijer Electronics årsstämma för verksamhetsåret 2015 ägde rum tisdagen den 26 april 2016. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.


2016-04-19

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport januari-mars 2016

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-mars 2016 tisdagen den 26 april 2016 kl 13.00.


2016-04-04

Beijer Electronics årsredovisning 2015

Fortsatt tillväxt inom affärsområde IDC samt satsningar på egentillverkade produkter inom affärsområde IAS präglade verksamheten under det gångna året. Mer om detta finns att läsa i Beijer Electronics årsredovisning 2015 som idag publicerats på företagets hemsida, www.beijerelectronics.com/ir.


2016-03-21

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 april 2016 kl 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö.


2016-01-29

Beijer Electronics utser Vice President Europe

Stefan Lager (53) har utsetts till Vice President Europe för Beijer Electronics-koncernen.


2016-01-28

Kommuniké från extra bolagsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Beijer Electronics extra bolagsstämma ägde rum torsdagen den 28 januari 2016. Bolags­stämman beslutade i de föreslagna ärendena i enlighet med styrelsens förslag.


2016-01-20

Telefonkonferens i samband med Bokslutskommuniké 2015

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin Bokslutskommuniké för 2015 torsdagen den 28 januari 2016 kl 13.00.


2016-01-04

Kallelse till extra bolagsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 januari 2016 kl 15.00, i Beijer Electronics lokaler, Stora Varvsgatan 13a, i Malmö.


2015-11-24

Beijer Electronics tecknar avtal med UTU om försäljning av den finska verksamheten

I enlighet med avsiktsförklaringen med finska UTU, som kommunicerades den 9 september 2015, meddelar Beijer Electronics att parterna idag, den 24 november 2015, har tecknat avtal om försäljning av den finska verksamheten. Affären kommer att slutföras vid årsskiftet.


2015-11-04

Beijer Electronics utser ny CFO

Joakim Laurén har utsetts till ny CFO för Beijer Electronics-koncernen. Han tillträder tjänsten i mitten av januari 2016.


2015-11-03

Beijer Electronics får ny stor order på nätverksutrustning från Toshiba

Beijer Electronics har genom dotterbolaget Westermo inom affärsområde IDC fått en ny stororder av Toshiba International Corporation på leverans av nätverksutrustning till ett värde av 4,2 miljoner US dollar – cirka 37 mkr.


2015-10-13

Telefonkonferens i samband med delårsrapport januari—september 2015

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari—september 2015 onsdagen den 21 oktober kl 08.00.


2015-10-06

Valberedning utsedd i Beijer Electronics AB (publ)

Styrelseordföranden har, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, efter samråd med bolagets största aktieägare utsett en valberedning.


2015-09-09

Beijer Electronics tecknar avsiktsförklaring med finska UTU

Beijer Electronics och det finska teknologiföretaget UTU har idag tecknat en avsikts­förklaring om att UTU förvärvar Beijer Electronics finska verksamhet. Försäljningen av den finska verksamheten är ett resultat av strategin att fokusera på affärsområde IAS som ett ledande HMI-företag.


2015-07-06

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport januari-juni 2015

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-juni 2015 tisdagen den 14 juli kl 13.00.


2015-06-12

Beijer Electronics och Mitsubishi Electric går skilda vägar

Efter dryga trettio år av nära samarbete mellan Mitsubishi Electric och Beijer Electronics, har företagen beslutat att gå skilda vägar då företagens respektive strategier väsentligt avviker från varandra. Det existerande distributionsavtalet förnyas därmed inte, utan löper ut i sam­band med årsskiftet 2015.


2015-05-12

Beijer Electronics utser ny VD och koncernchef

Styrelsen i Beijer Electronics AB (publ) har utsett Per Samuelsson (57) till ny VD och koncernchef.


2015-04-23

Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Beijer Electronics årsstämma för verksamhetsåret 2014 ägde rum onsdagen den 22 april 2015. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.


2015-04-21

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport januari-mars 2015

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-mars 2015 i morgon, onsdagen den 22 april kl 13.00.


2015-03-17

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö.


2015-01-20

Telefonkonferens i samband med Bokslutskommuniké 2014

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin bokslutskommuniké för 2014 fredagen den 30 januari kl 08.00.


2014-10-15

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport januari-september 2014

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-september 2014 onsdagen den 22 oktober kl 08.00.


2014-09-29

Valberedning utsedd i Beijer Electronics AB (publ)

Styrelseordföranden har, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, efter samråd med bolagets största aktieägare utsett en valberedning.


2014-09-15

Beijer Electronics satsar 175 miljoner kronor på Industriell Datakommunikation

Styrelsen för Beijer Electronics har beslutat att göra en storsatsning inom affärsområdet Industriell Datakommunikation, IDC.


2014-07-02

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport januari-juni 2014

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-juni 2014 fredagen den 11 juli kl 08.00.


2014-04-14

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport januari-mars 2014

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-mars 2014 onsdagen den 23 april kl 13.00.


2014-03-18

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 april 2014 kl 16.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö.


2014-01-24

Telefonkonferens i samband med Bokslutskommuniké 2013

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin Bokslutskommuniké för 2013 torsdagen den 6 februari kl 13.00.


2013-10-16

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport jan-sept 2013

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-september 2013 fredagen den 25 oktober kl 08.00.


2013-10-02

Valberedning utsedd i Beijer Electronics AB (publ)

Styrelseordföranden har, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, efter samråd med bolagets största aktieägare utsett en valberedning.


2013-07-11

Tidigareläggning av publicering av Delårsrapport januari-juni 2013

Beijer Electronics AB meddelar härmed att bolaget avser att tidigarelägga publiceringen av sin delårsrapport för januari-juni 2013 till fredagen den 12 juli kl 08.00 istället för kl 13.00 som tidigare angivits.


2013-07-03

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport januari-juni 2013

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-juni 2013 fredagen den 12 juli kl 13.00.


2013-06-28

Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Beijer Electronics AB (publ)

Per den 28 juni 2013 uppgår aktiekapitalet i Beijer Electronics AB (publ) till 6.355.862 kronor. Det totala antalet aktier och röster uppgår till 19.067.586.


2013-04-22

Beijer Electronics har idag förvärvat en minoritetsandel i Altus Sistemas de Automação S.A. från Brasilien

Beijer Electronics har stärkt sitt samarbete med det brasilianska automationsföretaget Altus. Beijer Electronics har sedan 2004 haft ett distributörsavtal med Altus som marknadsfört Beijer Electronics produkter på den brasilianska marknaden.


2013-04-16

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport januari-mars 2013

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-mars 2013 tisdagen den 23 april kl 13.00.


2013-03-19

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2013 kl 16.00, i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö.


2013-01-29

Telefonkonferens i samband med Bokslutskommuniké 2012

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin Bokslutskommuniké för 2012 torsdagen den 7 februari 2013 kl 08.00.


2012-10-15

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport jan—sep 2012

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-september 2012 torsdagen den 25 oktober 2012 kl 08.00.


2012-09-17

Valberedning utsedd i Beijer Electronics AB (publ)

Styrelseordföranden har, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, efter samråd med bolagets största aktieägare utsett en valberedning.


2012-07-05

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport jan—juni 2012

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-juni 2012 fredagen den 13 juli 2012 kl 13:00.


2012-06-27

Beijer Electronics får stor genombrottsorder i USA

Beijer Electronics har genom dotterbolaget Westermo erhållit en stororder på cirka 30 mkr ($ 4 miljoner) från Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) som slutkund.


2012-05-30

Tidigarelagt datum för delårsrapport januari-juni 2012

Beijer Electronics kommer att publicera sin delårsrapport för januari-juni 2012 fredagen den 13 juli istället för den 17 juli som tidigare kommunicerats.


2012-05-14

Senaste produktlanseringen stärker Beijer Electronics roll som marknadsledande inom HMI-teknologi

Human Machine Interface-teknologin tar ett stort steg framåt när Beijer Electronics introducerar nya operatörspaneler och HMI-mjukvaran iX 2.0. Med denna nya iX HMI-lösning, som lanseras under konceptet “HMI at the speed of thought”, minskas kundernas utvecklingskostnader för industriella applikationer avsevärt. Samtidigt erbjuder innovativa verktyg nya möjligheter att skräddarsy applikationer.


2012-05-07

Kungliga biblioteket utrustas med Beijer Electronics fastighetslösning

Beijer Electronics har via fastighetsintegratören Nordomatic vunnit en strategiskt viktig upphandling från Statens fastighetsverk (SFV). Myndigheten, som har till uppgift att förvalta statens egendomar, har valt en automationslösning från Beijer Electronics för att säkerställa fastighetsdriften av Kungliga biblioteket i Stockholm.


2012-04-25

Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Beijer Electronics årstämma för verksamhetsåret 2011 ägde rum den 25 april 2012. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.


2012-04-16

Telefonkonferens i samband med Delårsrapport jan—mars 2012

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för januari-mars 2012 den 25 april 2012 kl 13:00.


2012-03-21

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 kl 16.00, på MalmöMässan, Mässgatan 6 (bakom Malmö Arena), 215 32 Malmö.


2012-02-01

Telefonkonferens i samband med Bokslutskommuniké 2011

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin Bokslutskommunike för 2011 torsdagen den 9 februari 2012 kl 08:00.


2011-12-14

Valberedningens förslag till styrelse för 2012

Valberedningen i Beijer Electronics AB har meddelat bolaget att den till årsstämman den 25 april 2012 kommer att föreslå omval av styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand, Kjell Åkesson, Anders Ilstam samt bolagets VD Fredrik Jönsson.


2011-12-05

Beijer Electronics expanderar i tillväxtländer

Den 1 december öppnade Beijer Electronics ett nytt kontor i Pune, Indien, och expanderar därmed sin geografiska närvaro ytterligare. Öppnandet av kontoret i Indien följer etableringen på den brasilianska marknaden, där ett säljbolag öppnades den 20 september 2011. Expansionen är ett led i att driva Beijer Electronics organiska tillväxt samt stärka den lokala supporten för kunder världen över.


2011-10-18

Inbjudan: Telefonkonferens i samband med Beijer Electronics ABs delårsrapport för januari−september 2011

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för perioden januari-september 2011 tisdagen den 25 oktober kl 08:00.


2011-09-27

Valberedning utsedd i Beijer Electronics AB (publ)

Styrelseordföranden har, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, efter samråd med bolagets största aktieägare utsett en valberedning.


2011-07-08

Inbjudan: Telefonkonferens i samband med Beijer Electronics ABs delårsrapport för januari−juni 2011

Beijer Electronics AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för perioden januari-juni 2011 fredagen den 15 juli kl 08:00.


2011-06-30

Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Beijer Electronics AB (publ)

Per den 30 juni 2011 uppgår aktiekapitalet i Beijer Electronics AB (publ) till 6.311.488 kronor. Det totala antalet aktier och röster uppgår till 18.934.464.


2011-06-15

Avstämningsdag för aktiesplit i Beijer Electronics AB (publ)

Vid Beijer Electronics AB:s årsstämma den 27 april 2011 beslutades om en uppdelning av bolagets aktier (s.k. split) 3:1, så att varje aktie delas upp i tre aktier av samma slag. Med stöd av årsstämmans bemyndigande har styrelsen nu fastställt datum för genomförandet av uppdelningen enligt följande.


2011-06-02

Beijer Electronics utser ny affärsområdeschef för Asien och Stillahavsområdet

Berndt Köhring har utsetts till ny affärsområdeschef för Asien och Stillahavsområdet.


2011-04-28

Beijer Electronics AB: Kommuniké från årsstämma 2011

Beijer Electronics årsstämma ägde rum onsdagen den 27 april 2011. Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.


2011-04-20

Beijer Electronics utser ny affärsområdeschef

Roger Kroon har utsetts till ny affärsområdeschef för Automation. Automation, som är ett av Beijer Electronics tre affärsområden, marknadsför och säljer ett brett produktprogram inom industriell automation på marknaderna i Norden och Baltikum. Han tillträder sin nya roll omedelbart.


2011-04-15

Beijer Electronics AB: Inbjudan till presentation av delårsrapport för januari-mars 2011

Beijer Electronics delårsrapport för det första kvartalet 2011 kommer att publiceras cirka kl 13.00 onsdagen den 27 april. En telefonkonferens för journalister och analytiker arrangeras kl 14.30 samma dag, där VD och koncernchef, Fredrik Jönsson, samt CFO, Lennart Mauritzson, presenterar bolaget och kommenterar rapporten.


2011-03-23

Beijer Electronics slutför förvärvet av Korenix

Beijer Electronics meddelar idag att man har slutfört förvärvet av det taiwanesiska teknologi- och datakommunikationsbolaget Korenix Technology Co., Ltd. Förvärvet av Korenix är en viktig del av den tillväxtplan som Beijer Electronics har i Asien och inom affärsområdet Industrial Data Communication (IDC). Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 130 miljoner kronor för samtliga aktier i Korenix. Därutöver har parterna enats om en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling baserat på resultatet för 2012.


2011-03-23

Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Electronics AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2011 kl 16.00, i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö.


2011-02-03

Beijer Electronics AB: Inbjudan till presentation av Beijer Electronics bokslutskommuniké 2010

Beijer Electronics bokslutskommuniké för januari-december 2010 kommer att publiceras cirka kl 08.00 torsdagen den 10 februari.


2011-01-19

Beijer Electronics utser ny personaldirektör

Tim Webster har utsetts till personaldirektör för Beijer Electronics-koncernen.


2010-12-16

Beijer Electronics förvärvar datakommunikationsbolaget Korenix

Beijer Electronics har tecknat ett avtal om att förvärva det taiwanesiska teknologi- och datakommunikationsbolaget Korenix Technology Co., Ltd. Affären, som ger en ägarandel på 92 procent av bolaget, förväntas slutföras senast under det första kvartalet nästa år. Förvärvet är en viktig del av den tillväxtplan som Beijer Electronics har i Asien och inom affärsområdet Industrial Data Communication (IDC).


2010-11-15

Beijer Electronics utser affärsområdeschef

Beijer Electronics har utsett Christian Benz som affärsområdeschef för HMI Products. Han tillträder sin nya roll idag, den 15 november, 2010.


2010-10-22

Beijer Electronics förvärvar amerikanska QSI Corporation

Beijer Electronics har förvärvat 100 procent av QSI Corporation i USA. Förvärvet är en viktig del av Beijer Electronics tillväxtstrategi som ger en betydande närvaro på den nordamerikanska marknaden. Förvärvet kommer att ge utökade sälj- och supportkanaler samt ett bredare produktutbud av operatörspaneler. QSIs beräknade omsättning i år är 115 miljoner kronor och de har 70 anställda. Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 80 miljoner kronor.


2010-10-15

Valberedning utsedd i Beijer Electronics AB (publ)

Styrelseordföranden har, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, efter samråd med bolagets största aktieägare utsett en valberedning. 


2010-10-12

Beijer Electronics AB Inbjudan till telekonferens Delårsrapport januari-september 2010

Beijer Electronics delårsrapport för januari-september 2010 kommer att publiceras cirka kl 08.00 tisdagen den 19 oktober. En telefonkonferens för journalister och analytiker arrangeras kl 14.00 samma dag, där VD och koncernchef, Fredrik Jönsson, samt CFO, Lennart Mauritzson, presenterar bolaget och kommenterar delårsrapporten.


2010-09-07

Beijer Electronics dotterbolag Westermo etablerar sig i USA

Beijer Electronics dotterbolag Westermo etablerar sälj- och supportorganisation i USA för att utöka sin närvaro och försäljning på den amerikanska marknaden. En ledande profil inom industriell datakommunikation har rekryterats till VD-posten. 


2010-08-27

Inbjudan till Beijer Electronics kapitalmarknadsdag i Stockholm

Den 8 september 2010 arrangerar Beijer Electronics AB en kapitalmarknadsdag på Operaterrassen i Stockholm öppen för analytiker, investerare och journalister.