Finansiella rapporter

2017-04-03

Årsredovisning 2016 för Beijer Electronics Group

Beijer Electronics Group genomförde en omfattande omställning av verksamheten under 2016. Samtidigt slog koncernen vakt om betydande satsningar på produktutveckling. Det har sammantaget skapat en ny plattform för långsiktigt god och lönsam tillväxt. Det framgår av årsredovisningen för Beijer Electronics Group som publiceras idag på företagets hemsida www.beijerelectronics.se/ir.


2016-04-04

Beijer Electronics årsredovisning 2015

Fortsatt tillväxt inom affärsområde IDC samt satsningar på egentillverkade produkter inom affärsområde IAS präglade verksamheten under det gångna året. Mer om detta finns att läsa i Beijer Electronics årsredovisning 2015 som idag publicerats på företagets hemsida, www.beijerelectronics.com/ir.


2015-04-01

Beijer Electronics årsredovisning 2014

Satsningen på industriell datakommunikation samt nylanseringar inom industriell automation har varit i fokus i verksamheten under det gångna året. Mer om detta finns att läsa i Beijer Electronics årsredovisning 2014 som idag publicerats på företagets hemsida, www.beijerelectronics.se.


2014-04-03

Beijer Electronics årsredovisning 2013

Ökad konkurrenskraft genom fortsatt hög takt i produktutvecklingen samt strategiska samarbeten och förvärv har varit i fokus i verksamheten under det gångna året. Mer om detta finns att läsa i Beijer Electronics årsredovisning 2013 som idag publicerats på företagets hemsida, www.beijerelectronics.se.


2013-04-03

Beijer Electronics årsredovisning 2012

Investeringar i framtida tillväxt genom produktutveckling samt en förstärkning av globala säljorganisationen har präglat verksamheten under det gångna året. Mer om detta går att läsa i Beijer Electronics årsredovisning 2012 som idag publicerats på företagets hemsida, www.beijerelectronics.se.


2012-04-04

Beijer Electronics årsredovisning 2011

Stark försäljningsökning som resultat av 2010 års lyckade förvärv och stora investeringar i teknologi- och produktutveckling. Mer om detta går att läsa i Beijer Electronics årsredovisning 2011 som idag publicerats på företagets hemsida, www.beijerelectronics.se.


2011-04-04

Beijer Electronics årsredovisning 2010

2010 var ett händelserikt år där två strategiskt viktiga förvärv, ett i USA och ett i Taiwan, krönte årets slut. Mer om detta går att läsa i Beijer Electronics årsredovisning 2010 som idag publicerats på företagets hemsida, www.beijerelectronics.se (http://www.beijerelectronics.se/).