Finansiell kalender

April 2017...............Årsredovisning

27 april 2017...........Delårsrapport januari-mars 2017

27 april 2017...........Årsstämma

14 juli 2017.............Delårsrapport januari-juni 2017

25 oktober 2017......Delårsrapport januari-september 2017