Bolagsstyrning

Beijer Electronics AB är ett svenskt, publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista med tickersymbol BELE.

Beijer Electronics tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.