Investerare

Finansiell rapportering och information

Beijer Electronics rutiner för informationsgivning syftar till att förse marknaden med relevant, tillförlitlig, korrekt och aktuell information om koncernens utveckling och finansiella ställning.

Finansiell information lämnas regelbundet i form av bokslutskommunikéer, delårsrapporter, årsredovisningar och pressmeddelanden om viktiga nyheter och händelser som väsentligt kan påverka aktiekursen.

Presentationer och telekonferenser för finansanalytiker, investerare och media hålls samma dag som helårs- och kvartalsrapporter publiceras. Alla rapporter, presentationer och pressmeddelanden publiceras på koncernens hemsida samt Intranät.Finansiella rapporter

Ladda ner Årsredovisning för 2016 och övriga finansiella rapporter här

Financial reports

Anmälan till extra bolagsstämma

 

Anmälan


Beijer Electronics-aktien

Aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Stockholm.

Följ aktien här

Pressmeddelanden

Läs senaste nytt och prenumerera på nyheter via e-post.

Läs mer här