Anmäl dig till våra kurser 2020

Vi erbjuder ett brett utbildningsprogram inom smart automation. Genom att överföra vår kunskap vill vi säkerställa att du får det bästa utfallet när du använder våra produkter och lösningar. När de utnyttjas effektivt i dina applikationer sparar du tid vid både utveckling, idrifttagning och underhåll.


Anmäl dig här


Säkerställ en smidig övergång från EXTER/E1000 och upplev styrkan med X2 serien

Operatörspanelerna EXTER/E1000 är nu end-of-life och det är dags att säkerställa att dina tekniska ansträngningar från tidigare HMI-applikationer förs över till den nya generationens paneler. Vi är här för att guida dig så att du kan återanvända inställningar i nuvarande applikationer i dina nya moderna X2-paneler.

Anmäl dig till webinar

Upplev styrkan med X2-serien

Subscribe to our newsletter

In our customer e-newsletter Experience you can read about new technologies, business trends and local news, as well as experience how some of our world wide customers are solving their needs for automation and data communication.

Subscribe now


Profile your brand with customized X2 front foils

Profile your brand on X2 operator panels with a customized front foil of your design and link the user experience of your machine to your visual identity. Choose between basic branding for smaller quantities and extended branding with more graphic options for larger quantities.

Learn more