Anmäl dig till våra kurser

Vi erbjuder ett brett utbildningsprogram inom smart automation. Genom att överföra vår kunskap vill vi säkerställa att du får det bästa utfallet när du använder våra produkter och lösningar. När de utnyttjas effektivt i dina applikationer sparar du tid vid både utveckling, idrifttagning och underhåll.

 

Anmäl dig nu


Subscribe to our newsletter

In our customer e-newsletter Experience you can read about new technologies, business trends and local news, as well as experience how some of our world wide customers are solving their needs for automation and data communication.

Stay up to date and subscribe now


Profile your brand with customized X2 front foils

Profile your brand on X2 operator panels with a customized front foil of your design and link the user experience of your machine to your visual identity. Choose between basic branding for smaller quantities and extended branding with more graphic options for larger quantities.

Find out more here