Styrelse och revisor

Anders Ilstam

Född 1941. Styrelseordförande sedan 2005. Ledamot sedan 2002.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Grimaldi Industri AB, 3nine AB och Svedbergs AB. Styrelseledamot i bl.a. Scandinavian Enviro Systems AB, Cycleurope AB och Plockmatic AB.

Utbildning: Merkantilingenjör.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare vVD Sandvik AB, VD Sandvik Mining & Construction samt ett flertal befattningar inom Sandvik, SKF-koncernen och Beijerinvest AB.

Innehav i Beijer Electronics AB: 13 859 aktier

Anders Ilstam anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare.

 


Johan Wester

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2015.

Huvudsaklig sysselsättning: Investment Director på Stena Adactum.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Captum Group AB. Styrelseledamot i Midsona, S-Invest och Stena Renewable Energy.

Utbildning: Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi vid CTH.

Arbetslivserfarenhet: tidigare erfarenhet från Arthur D. Little, Accenture och Flexlink, i huvudsak inom verksamhetsområdena
Supply Chain Mangement, Strategi och Affärsutveckling.

Innehav i Beijer Electronics AB: 950 aktier inom familjen

Johan Wester anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess bolags-ledning men inte till större aktieägare.


Bo Elisson

Född 1950. Styrelseledamot sedan 2013.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Empower Oy i Finland.

Utbildning: Civilingenjör vid CTH, Göteborg

Arbetslivserfarenhet: Lång erfarenhet från ASEA/ABB, bland annat som affärsområdeschef för ABB Robotics. Tidigare ordförande i Flexlink AB och ADB Airfield Solutions i Belgien.

Innehav i Beijer Electronics AB: 20 000 aktier

Bo Elisson anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare.


Maria Khorsand

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2010.

Huvudsaklig sysselsättning: VD för SOS Alarm Sverige AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SLU Sveriges Lantbruksuniversitet.

Utbildning: Civilingenjör.

Arbetslivserfarenhet: Tidigare olika direktörsbefattningar inom SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Ericsson, OMX Technology samt Dell Sweden AB.

Innehav i Beijer Electronics AB: Inget

Maria Khorsand anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare.


Ulrika Hagdahl

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2006.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i HiQ AB och Image Systems AB.

Utbildning: Civilingenjör vid KTH, Stockholm

Arbetslivserfarenhet: Grundare av Orc Software AB, tidigare bl.a. vd och styrelseledamot i bolaget.

Innehav i Beijer Electronics AB: 30 000 aktier via bolag.

Ulrika Hagdahl anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare.


Christer Öjdemark

Född 1951. Styrelseledamot sedan 2013.

Huvudsaklig sysselsättning: Styrelseuppdrag

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Envac AB.

Utbildning: Civilingenjör vid LiU, Linköping

Arbetslivserfarenhet: Under många år verksam inom bl a BT Industries och Danfoss.

Innehav i Beijer Electronics AB: 15 000 aktier

Christer Öjdemark anses som oberoende i förhållande till bolaget, dess bolagsledning och större aktieägare.


Revisor

Revisionsbolag

Vid Beijer Electronics AB:s årsstämma den 26 april 2016 utsågs det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, Malmö, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Huvudansvarig revisor
Magnus Jönsson
Auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers.
Revisor i Beijer Electronics sedan 2012.

 

Dokument för nedladdning (pdf).