Koncernledning

Per Samuelsson

VD och koncernchef
Född 1957
Anställd sedan augusti 2015
Innehav i Beijer Electronics AB: 20 000 aktier privat och via bolag


Joakim Laurén

CFO
Född 1963
Anställd sedan januari 2016
Innehav i Beijer Electronics: 8 000 aktier


Tim Webster

VP Human Resources
Född 1967
Anställd sedan 2011
Innehav i Beijer Electronics 1 100 aktier


Sven Knutsson

VP IA Global Operations
Född 1964
Anställd sedan mars 2013
Innehav i Beijer Electronics AB: 5 000 aktier


Lars-Ola Lundkvist

VD i Westermo
Född 1961
Anställd sedan 2008
Innehav i Beijer Electronics AB:  12 023 aktier


Berndt Köhring

VP Asia
Född 1965
Anställd sedan 2011
Innehav i Beijer Electronics AB: 1 430 aktier


Stefan Lager

Senior VP Europe and Americas
Född 1962
Anställd sedan 2016
Innehav i Beijer Electronics AB: 5 027 aktier